A honlapon található tartalom tulajdonjoga

A rendo.hu honlap és aloldalai böngészésével a felhasználó tudomásul veszi, hogy azok szerkezete és a rajtuk található tartalmak a RENDO Digital Kft., mint üzemeltető szellemi tulajdonát, a termékfotók és gyártói logók, márkajelzések a termékek gyártóinak szellemi tulajdonát képezik. A felhasználó a tartalmakat kizárólag saját személyes információszerzésére használhatja fel, a honlap üzemeltetője nem járul hozzá a közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, továbbá azok változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.

A honlap változtatásának joga

A honlap üzemeltetőjének joga van a közzétett tartalmakat, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani.

Az üzemeltető felelősségének korlátozása, kizárása

Az üzemeltető törekszik arra, hogy a honlapon pontos és friss tartalmak jelenjenek meg, az ennek ellenére előforduló esetleges pontatlanságokért azonban nem vállal felelősséget.

A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az oldal zavartalan és hibamentes működéséért, illetve hogy a honlap és az oldalakat elérhetővé tevő szerver vírusoktól és más károkozóktól mentes, illetve hogy a honlap kompatibilis lesz valamennyi, a felhasználó által használt hardverrel és szoftverrel.

A honlap üzemeltetője a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden, a honlap használatával kapcsolatos felelősséget, különösképpen a honlap használatából eredő károkkal, veszteségekkel, árbevétel kieséssel vagy elmaradt haszonnal kapcsolatos felelősséget.

A honlap üzemeltetője a hivatkozott külső oldalak felett nem rendelkezik ellenőrzéssel vagy befolyással, így az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelenített tartalmakért, a külső oldalak használatának következményeiért, az azok használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Illetékes bíróság

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a honlapot üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.© 2020 RENDO Digital Kft. Minden jog fenntartva.