Adatkezelési tájékoztató

A rendo.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a RENDO Digital Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Honlapra látogató felhasználókat (továbbiakban: Felhasználó), hogy a Honlap használata során róluk adatokat gyűjt. Az adatok gyűjtése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Adatkezelő adatkezelési elveire a Honlap használatának megkezdésekor felhívja a figyelmet. A Felhasználó a Honlap megnyitásával, böngészésével, használatával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelő adatkezelési elveit. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy adatkezelési elveit bármikor megváltoztathatja. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor aktuális verziója elérhető a Honlapon.


Az adatkezelés célja

A Felhasználó adatainak Adatkezelő általi kezelése az alábbi célokkal történhet:

- a Honlapon keresztül történő termékértékesítés és az ehhez igénybe vett szolgáltatás teljesítése, valamint az ezekhez szükséges kommunikáció;
- esetleges visszáru küldése;
- hírlevél küldése;
- belső nyilvántartás, statisztika;
- a szolgáltatás minőségének javítása;
- jogszabályok szerinti nyilvántartások, számvitel.


Az adatkezelés jogalapja

Az adatok gyűjtése és kezelése minden esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezelés a Honlapon kínált szolgáltatás igénybevételéhez, a Felhasználó és az Adatkezelő között történt adásvétel lebonyolításához és az erről kötött szerződés létrejöttéhez szükséges, jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
További adatkezelésekre az Adatkezelőt jogszabályi előírás kötelezi (pl. számviteli bizonylatok könyvelése), melyre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Számviteli törvény, valamint az Áfa törvény szolgáltat jogalapot.


A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Automatikusan létrehozott adatok

A Honlap böngészése során automatikusan rögzítésre kerülnek adatok. Ezek egy része a kért weboldalak megjelenítéséhez feltétlenül szükséges, mások statisztikai és marketing célokat szolgálnak. Az Adatkezelő a Felhasználók adatainak kezelése során nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt, azokat nem használja profilalkotás céljára.

Sütik (cookiek)

A Honlap megfelelő működéséhez sütik használata szükséges (pl. kosár megjelenítése). A sütik és egyéb oldaladatok a böngészéshez használt eszközön tárolódnak. A sütik élettartama 20 nap.

A Felhasználó saját böngészőjében beállíthatja a sütik kezelését, ill. letilthatja ezeket a böngésző internet beállításai között. A Honlap optimális használatához az Adatkezelő nem javasolja a sütik letiltását.

Naplófájlok

A naplófájlok a Honlap karbantartásához és optimalizálásához szükségesek, automatikusan, az egyéb személyes adatoktól függetlenül jönnek létre. Rögzítésre kerül a Felhasználó IP címe, a látogatás dátuma, ideje, az operációs rendszer és a böngésző adatai, a látogatás forrása. A naplófájlok tárolási ideje a rögzítést követő év vége.

Analitikai szolgáltatások

Az Adatkezelő a Google webanalitikai szolgáltatásait is használja. A Google a Honlapon történő böngészéskor vagy hirdetésre való kattintáskor sütiket tárol a Felhasználó eszközén, melyek adatok gyűjtését teszik lehetővé (pl. látogatás forrása, ideje, időtartama, gyakorisága, keresések, konverzió). Fenti adatokat a Google összesíti és kiértékeli, melyet az Adatkezelő szolgáltatása fejlesztésére és marketing célokra használ fel.

Az adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célokat szolgál, azokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze a felhasználó személyével. Az adatokat a Google adott esetben harmadik félnek továbbadhatja. A Google által létrehozott sütik 24 hónap múlva automatikusan törlődnek.

A Felhasználó által megadott személyes adatok

A Honlapon kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Felhasználó egyes személyes adatainak megadása.
Amennyiben a Felhasználó az adatai kezeléséhez nem járul hozzá, az ajánlattétel nem lehetséges, a Felhasználó és az Adatkezelő között szerződés nem jöhet létre.
Regisztráció vagy vendégként történő ajánlattétel során az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, cím, email cím, telefonszám, cégnév, adóazonosító vagy adószám, bankszámlaszám, az ajánlattétel dátuma és időpontja, a termék adatai.
Az Adatkezelő a Honlapon megadott adatokat a Felhasználó által kért törlésig kezeli, az értékesítés során keletkezett számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrzi.

A Felhasználó feliratkozhat az Adatkezelő hírlevelére. Ilyen esetben rögzítésre kerül a Felhasználó email címe, melyet az Adatkezelő a hírlevél-feliratkozás visszavonásáig kezel.

Ha a Felhasználó emailben veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, az Adatkezelő a Felhasználó email címén kívül az emailben megadott felhasználói adatokat kezeli. Az adatok kezelésének időtartama a kommunikáció lezárultát követő év vége.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő Facebook oldalán keresztül veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, az Adatkezelő a Felhasználó Facebook azonosítóját és a kapcsolatfelvétel során megadott felhasználói adatokat kezeli. Az adatok kezelésének időtartama a kommunikáció lezárultát követő év vége.

A Felhasználóval folytatott telefonos kommunikáció esetén, az Adatkezelő az esetlegesen rögzített személyes adatokat a kommunikáció lezárultát követően legfeljebb 2 hétig kezeli.


Adatbiztonság

A Honlapon megadott személyes adatok biztonsága fontos az Adatkezelő számára. A Felhasználó által megadott személyes adatok rögzítése titkosított internetkapcsolaton keresztül történik. A kapcsolat titkosításáról az Adatkezelő tanúsítvánnyal rendelkezik.


Az Adatkezelő személye

A Honlap által gyűjtött vagy a Felhasználó által megadott adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Cégnév: RENDO Digital Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.
Adószám: 24691149-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-177557
Telefon: (1) 794-1210
Email: info@rendo.hu
Az Adatkezelő képviselője: Ügyvezető


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek kizárólag az itt meghatározott célok teljesítése érdekében adja tovább, mások számára nem teszi hozzáférhetővé, hacsak ezt jogszabály vagy hatóság nem teszi számára kötelezővé, vagy az esetleges visszaélések, bűncselekmények megelőzése és felderítése nem teszi szükségessé.

Az Adatkezelő a szolgáltatás zökkenőmentes teljesítéséhez, ill. jogszabályi előírások alapján felhasználói adatokat továbbít az alábbi harmadik felek részére. Az adattovábbítás minden esetben csak a szükséges minimumra szorítkozik, a harmadik fél saját hatáskörében történő adatfeldolgozás, adatkezelés jogszerűségéért minden esetben az adott harmadik fél felel.

Termékek szállítása: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) - Továbbított adatok: név, cím, email cím, telefonszám, termék értéke
Számlázás: Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) - Továbbított adatok: név, cím, termékértékesítési információk, email cím
Könyvvitel: T&T Korrekt Kft. (7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 27.) - Továbbított adatok: név, cím, bankszámlaszám, adószám, termékértékesítési információk
Pénzügyi teljesítés: MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) - Továbbított adatok: név, bankszámlaszám, tranzakció azonosító, vételár
Tárhelyszolgáltató: Host Europe GmbH (Daimlerstr. 9-11, 5354 Hürth, Németország) - Minden, a Honlap használata és a Honlapon nyújtott szolgáltatás igénybevétele során gyűjtött személyes és automatikusan létrehozott adat.
Tárhelyszolgáltató: Dropbox International Unlimited Company (5 Hatch Street Upper, Saint Peter's, Dublin, Írország) - Továbbított adatok: név, cím, adószám, termékértékesítési információk
Hírlevél küldés: MailChimp - The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) - Továbbított adatok: név, email cím
Statisztika: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043 USA) - Továbbított adatok: Honlap használatának statisztikai adatai.

Ha az Adatkezelőhöz olyan készülék érkezik, amelynek ellopását korábban bejelentették vagy eredete erősen gyanút keltő, az Adatkezelő a készülék és az azt beküldő Felhasználó adatait továbbítja az illetékes nyomozóhatóságnak.


A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljairól és tervezett időtartamáról, illetve hogy kik kapják vagy kapták meg az adatokat és ezen adattovábbítás céljáról.

A Felhasználó kérheti az általa megadott, kezelt adatainak helyesbítését, kiegészítését, törlését. A számviteli bizonylatok törlésére a Számviteli törvény előírásainak megfelelően van lehetőség. Az adatok nem törölhetők, ha jogi kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez, védelméhez a későbbiekben szükség lehet rájuk.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének jogát bármikor visszavonhatja. Jogosult továbbá visszavonni hírlevél-felíratkozását, és kérheti az e kapcsán megadott email címe törlését.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, beleértve az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelését, valamint az Adatkezelő jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelését is.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Felhasználónak ellenvetése van az adatkezeléssel szemben, ha szerinte a kezelt adatai helytelenek, ha az adatkezelés jogtalan, de ellenzi az adatai törlését, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de jogi igény érvényesítése érdekében meg kell tartania azokat.

A Felhasználó jogosult az Adatkezelőnek megadott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő hordozására.

A Felhasználó a fent felsorolt jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban közzétett email címen írásban kezdeményezheti. Ilyen esetben az Adatkezelő jogosult a Felhasználó azonosítása céljából további információkat kérni.

A Felhasználó a személyes adatok védelméhez való jogának megsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Tel: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVIII. számú törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról